HACCP Programımız

FİRMAMIZIN HACCP HAZARD ANALYSİS CRİTİCAL CONTROL POİNT PROGRAMINA UYGUN ZARARLI KONTROL (PEST CONTROL) TEKNİKLERİ

İlaçlama firmamız her tesise özgün HACCP haşere programları geliştirmek için müşteri ile işbirliği içinde çalışmaktadır.

PROGRAM TASLAĞI

 • Kalite idare programı (Q.M.P) zararlı kontrol işlemlerini kapsayam aşağıdaki bilgileri içerir.
 • 1.Tesise zararlı girişini engelleyen önlemler şunlardır.
 • - Tesisi kurarken hayvanların ve zararlıların girişini engelleyecek ölçü sistemlerini -kullanmak.
 • - Açılıp kapanan otomatik kapı ve pencere sistemleri
 • - Kedi, köpek ve kuş gibi hayvanların içeriye girişini engelleyen sistemler
 • - Böcek zehiri yada herhangi zararlı kontrol ürünlerinin uygulanışı esnasında genel koruma tedbirlerinin alınması ve kullanılan maddelerin tesiste bulunan ürünlere kontamine olmasını engelleyecek biçimde çalışmak
 • 2. Tesis etrafında bulunan zararların barınaklarını yok ederek onları elimine etme (ortadan kaldırma) metodları
 • - İşletme çevresinde zararlıların yaşayabileceği ortamların yok edilmesi (boş enkaz yığınları, durgun sular, uygunsuz biriken çöpler)
 • - Kullanılan kimyasal ve aparatların uygulama yerleri, metodu ve uygulama sıklığının bir çizelgede belirtilmesi
 • - Uygulamanın yapıldığı yere ait uygulamadan sorumlu kişi ile kullanılan aparat, kimyasalların adları ve uygulama ve uygulama sonuçlarının raporlanması.
 • 3. Yapılan tüm işlemleri periyodik kontrol altında tutmak, kullanılan aparatların bakımını yaparak devamlılığı sağlamak.
 • 4. Yapılan tüm zararlı kontrol işlemlerinde, çalışma yapılan firma ile uyum içinde hareket etmek.
 • 5. Çalışma yapılırken kullanılan kimyasalların diğer ürünlere bulaşmaması için gerekli tedbirlerin alınması.
 • 6. Zararlı kontrol programı için sözleşme yapılırken, uygulama zamanları, metodları ve kullanılan kimyasalların isimleri belirtilmeli.

PROGRAM ŞARTNAMESİ

 • Servis Sıklığı: Tavsiye edilen, aylık ilaçlama ve kontrol
 • Uygulama Alanları: İşletmenin tüm kapalı ve buna bağlı açık alanları
 • Belgelendirme: Çalışma yapılan yerlerde kullanılan kimyasal ve aparatların etkilenip raporlanması
 • Servis: Servis hizmetleri şartnamede belirtildiği şekilde yerine getirilmeli, tuzaklar ve monütörler (izleme ve yakalama aparatları) servis zamanında kontrol edilip tarih atılmalı.
 • Acil Servis: Ani sorunlarda ekstra maliyet talep etmeden, müşteriye 1 iş günü içinde cevap verilmeli.
 • Maddeler: Kullanılan bütün kimyasallar ve aparatların içeriği belirtilmeli.
 • Sigorta: Yapılan çalışmalar sigorta kapsamına alınmalı

Zararlı kontrollerinde kullanılan yakalama ve izleme aparatları ile tesiste bulunan zararlıların varlığı tespit edilir. Bu aparatların yerleşimi ile zararlıların serbestçe dolaşması engellenir. Yerleşimi yapılan bu aparatlar müşteri ve çalışan personelin etkilenmeyeceği alanlarda sabitlenmelidir.

KEMİRGEN KONTROL

Binanızın içinden geçen fare ve sıçanların kontrolü sağlanmalı, kemirgen için uygun yakalama ve izleme aparatlarını entegre şekilde kullanılarak zararlı yuvalanmasına izin verilmemeli. Herhangi bir aktif hareketlilik tespit edildiğinde temiz bir durum oluşana kadar ek olarak acil tedbirler alınmalıdır.

BÖCEK KONTROLÜ

Personellerin sıkça bulunduğu, üretim ve depolama yapılan alanlarda aylık periyotlarla kimyasal kullanmalı ve kontrolü yapılmalıdır. Böceklerin kaynak noktaları tespit edilip bu alanlarda sorun giderilene kadar çalışma yoğunluğu artırılmalıdır. Bölümlere haşere izleme ve yakalama aparatlarının yerleşimi yapılarak ileriki zamanlarda oluşacak haşere yoğunluğu tespit edilmelidir.

RAPORLAMA

Kontroller eksiksiz ve zamanında yapılmalı, tüm kontrol sonuçları ve ilaçlamada kullanılan kimyasal ve metotlar müşteriye eksiksiz olarak raporlanmalıdır.