Çevre ve iş sağlığı politikamız

ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI POLİTİKAMIZ.
 
    Mouse & Master ilaçlama firmasında uygulanmakta olan kalite yönetim sisteminin yanı sıra, bu kaliteyi sağlayan en önemli unsur olan çalışanlarımızı olumsuz etkileyebilecek iş güvenliği risklerini değerlendirerek iş güvenliğine yönelik gerekli tedbirleri almak ve toplam kalite yolunda faaliyetlerini sürdürmekte olan ilaçlama firmamızda tüm hammaddenin kaynağı olan doğaya şükranımızın bir göstergesi olarak en az etkileşimi sağlamak en önemli görevimizdir.
          Bunu başarmaya giden yolun iş sağlığı ve güvenliği konusunda bireysel ve kurumsal gerekli tedbirleri almaktan ve doğal hayatı koruyacak uygun teknolojileri takip etmekten geçtiğini bilerek ama bununla yetinmeyerek iş sağlığı / güvenliği ve çevre konusunda sürekli iyileştirmeler yapmak temel ilkemizdir.
          Bu kapsamda;
Yürürlükteki iş sağlığı / güvenliği ve çevre mevzuatının takibi ve uygulaması,
Doğal kaynakların korunup hammadde ve enerji kaynaklarının ürün kalitesini etkilemeyecek şekilde tasarruflu kullanılması ve geri dönüşüm amacıyla değerlendirilmesi,
Çevre konusunda uygulamaların kamuoyu incelemesine açık tutulması,
Çalışanlarımızın iş güvenliği / sağlığı ve çevre konularında sürekli eğitilmeleri ve bu konuda duyarlılık kazandırılmaları,
Taşeronlarımızın çevre ve iş sağlığı / güvenliği konularında sürekli eğitilerek bu konularda duyarlı ve sorumlu kuruluşlar olamalarının teşvik edilmesi ilaçlama firmamızın ana politikasıdır